VII edycja Konkursu na pomysł. Czekamy na Wasze zgłoszenia!

Imię i nazwisko *

Data urodzenia*

Uczelnia *

Ulica, numer domu/mieszkania *

Kod pocztowy *
-

Miasto*

Kraj *

Numer telefonu *

Adres e-mail *

Nazwa pomysłu *

Opis pomysłu *

Załącznik 1 *

Załącznik 2 *

Załącznik 3 *

Jak dowiedział/a się Pan/Pani o Konkursie na pomysł? *

* Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. Nr 101, poz. 926 ze zmianami) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych na potrzeby kwalifikacji i udziału w „Konkursie na pomysł”, w tym na udostępnianie ich do wiadomości publicznej po zakwalifikowaniu mnie do udziału w „Konkursie na pomysł”.