Rozstrzygnięcie II edycji Konkursu!

Dnia 2 marca 2011 roku w siedzibie Kancelarii Prawno-Patentowej Jarzynka i Wspólnicy nastąpiło oficjalne rozstrzygnięcie drugiej edycji „Konkursu na Pomysł”.

W Konkursie wzięło udział kilkudziesięciu studentów, z czego wielu nadesłało więcej niż jeden projekt. Zgłoszono pomysły z najróżniejszych dziedzin nauki. Pomimo, że znaczna ich część spełniała wymogi konieczne dla rejestracji patentowej, Jury mogło przyznać tylko jedną nagrodę. Dokonując trudnego wyboru pomiędzy kilkoma najlepszymi projektami, po kilku tygodniach dyskusji, wskazano zwycięzcę.

Laureatką drugiej edycji „Konkursu na Pomysł” została Pani Beata, studentka III roku Akademii Sztuk Pięknych w Łodzi na kierunku wzornictwo przemysłowe. Zwycięski pomysł zgłoszony przez Panią Beatę to innowacyjny projekt jednoosobowego, składanego pojazdu wodnego.

Główną nagrodą w tej edycji ponownie było zabezpieczenie praw z zakresu własności intelektualnej. Na oficjalnym rozstrzygnięciu Laureatce wręczono kopię zgłoszenia patentowego złożonego kilka dni wcześniej w Urzędzie Patentowym RP. Dodatkowo, Pani Beata otrzymała nagrodę rzeczową ufundowaną przez współorganizatora Konkursu, firmę NV Media.

Po oficjalnej części Laureatka spotkała się z organizatorami Konkursu w sprawie możliwości komercyjnego zastosowania projektu i wprowadzenia go na rynek. W tym zakresie Pani Beata ma zapewnione doradztwo i pomoc prawną ze strony Kancelarii.

Laureatce serdecznie gratulujemy i liczymy, że w kolejnej edycji Konkursu uda nagrodzić się więcej niż jeden zasługujący na to projekt.

II edycja II edycja