O konkursie

„Konkurs na pomysł” to propozycja Kancelarii Prawno-Patentowej Jarzynka i Wspólnicy dla wynalazców, łącząca w sobie możliwość rozwinięcia talentów z okazją do uzyskania praw w zakresie własności intelektualnej.

„Konkurs na pomysł” kierowany jest także do wybitnie uzdolnionych studentów. Inspiruje do twórczego działania, a także doprowadza do prawnego sfinalizowania pomysłów, które powstały lub powstają w ich głowach.

Do realizacji tego przedsięwzięcia, którego efektem będzie uzyskanie patentu bądź prawa ochronnego na wzór użytkowy, konieczny jest wysiłek intelektualny, polegający nie tylko na stworzeniu innowacji, lecz również na precyzyjnym przedstawieniu pracy celem pozytywnego rozpatrzenia przez Urząd Patentowy RP.

Pierwszy etap to rejestracja internetowa. Wymagany jest krótki opis pracy, na podstawie którego członkowie Jury zakwalifikują zgłoszenie do konkursu. Następnie Jury prześle wskazówki i informacje pomocne przy przygotowaniu opisu pracy konkursowej, który spełni niezbędne wymogi do zgłoszenia wynalazku bądź wzoru użytkowego. Członkowie Jury wybiorą najlepsze prace o wysokim potencjale innowacyjno-ekonomicznym.

Zachęcamy do jak najszybszej rejestracji do konkursu, gdyż pomoże to w stworzeniu opisu pracy konkursowej na najwyższym poziomie.

Dla zwycięzców oferujemy:

  • profesjonalną obsługę prawną w zakresie własności intelektualnej, obejmującą dokonanie wszelkich czynności i opłat związanych z procedurą zgłoszeniową wynalazku (wzoru  użytkowego) przed Urzędem Patentowym Rzeczypospolitej Polskiej zwycięskich prac;

  • szkolenie dotyczące sposobów pozyskania inwestorów do komercyjnego zastosowania projektu;

  • nagrody rzeczowe.

Rozstrzygnięcie konkursu, szkolenie z zakresu ochrony własności intelektualnej oraz komercjalizacji własnych projektów, a także uroczyste wręczenie dyplomów Autorom zwycięskich prac nastąpi we wrześniu.

Informacja o Zwycięscach zostanie opublikowana na stronie internetowej konkursu po uprzednim dokonaniu czynności zabezpieczających interesy prawne Twórców.