Co to znaczy zabezpieczenie praw z zakresu własności intelektualnej?

Wynalazek chroniony jest w postaci praw wyłącznych, na które udzielany jest patent. Zakres przedmiotowy patentu określają zastrzeżenia patentowe zawarte w opisie patentowym. Maksymalny czas trwania ochrony wynikającej z patentu wynosi 20 lat od daty dokonania zgłoszenia wynalazku w Urzędzie Patentowym RP.Natomiast na wzór użytkowy uzyskuje się prawo ochronne na wzór użytkowy. Zgłoszenie wzoru użytkowego może obejmować tylko jedno rozwiązanie. Maksymalny czas trwania prawa ochronnego wynosi 10 lat od daty dokonania zgłoszenia wzoru użytkowego w Urzędzie Patentowym RP.