Co to znaczy, że rozwiązanie jest nowe?

Rozwiązaniem nowym jest rozwiązanie, które nie zostało podane do wiadomości publicznej w taki sposób, że mogły z nim zapoznać się osoby trzecie. Przy czym nie odnosi się to do bardzo ogólnych informacji, lecz do istoty rozwiązania.