Czy zgłoszenie konkursowe może obejmować projekt zawarty w pracy inżynierskiej/magisterskiej?

Przedmiotem Konkursu jest wynalazek bądź wzór użytkowy, czyli rozwiązanie nowe na skalę światową (patrz pytanie 3). Zgłoszenie konkursowe może obejmować projekt zawarty w pracy magisterskiej/inżynierskiej, o ile praca ta nie została jeszcze upubliczniona lub do jej praw nie będzie miała uczelnia (na pewno zgłoszenie wynalazku/wzoru użytkowego w Urzędzie Patentowym musi nastąpić przed obroną pracy). Kolejną ważną kwestią, która musi być rozpatrywana indywidualnie, jest kwestia kto jest autorem/współautorami projektu.