Czy aby wziąć udział w „Konkursie na pomysł” trzeba mieć już gotowy projekt wynalazku/wzoru użytkowego czy wystarczy sam pomysł?

Sam pomysł nie wystarczy do wzięcia udziału w Konkursie, ale nie musi to być już gotowe rozwiązanie. Ważne jest, aby osoba chcąca zgłosić swój pomysł przedstawiła projekt jego realizacji. Np. zaprojektowana maszyna do robienia lodów.