Czy wynalazkiem/wzorem użytkowym może być program komputerowy?

Zgodnie z brzmieniem art. 28 pkt 5 ustawy Prawo własności przemysłowej za wynalazki nie uważa się w szczególności programów do maszyn cyfrowych, a zgodnie z art. 100 pkt 1 tejże ustawy powyższe ograniczenie znajduje również zastosowanie do wzorów użytkowych. Zgodnie z praktyką orzeczniczą Urzędu Patentowego RP oraz poglądami doktryny wszelkie multimedia nie są uważane za wynalazki/wzory użytkowe.