Jakie rozwiązania wyłączone są spod patentowania?

Nie można patentować m. in.:

• odkryć, teorii naukowych i metod matematycznych;

• wytworów o charakterze jedynie estetycznym;  

• planów, zasad i metod dotyczących działalności umysłowej lub gospodarczej oraz gier;  

• wytworów, których niemożliwość wykorzystania może być wykazana w świetle powszechnie przyjętych i uznanych   zasad nauki;  

• programów do maszyn cyfrowych; 

• przedstawień informacji.