Czy jedna osoba może zgłosić kilka projektów?

Zgodnie z § 6 Regulaminu Konkursu na pomysł liczba projektów zgłoszona przez 1 osobę jest nieograniczona.