Jak należy prawidłowo dokonać zgłoszenia konkursowego?

Należy wypełnić Formularz Zgłoszeniowy dostępny na stronie głównej. W rubryce „Opis pomysłu” należy w kilku zdaniach przedstawić istotę rozwiązania. Można również załączyć pliki przedstawiające elementy, rysunki projektu lub szerszy opis.