Czy w „Konkursie na pomysł.” mogą brać udziały pomysły na biznes?

Jak wyjaśniono w pytaniu 1 plany, a więc również i biznesplan nie może być przedmiotem wynalazku.