Autor: Organizator

Zmiana w regulaminie Konkursu!

Wprowadzona została zmiana w regulaminie "Konkursu na Pomysł". Ze względu na zainteresowanie Konkursem wśród niestudiującej jeszcze młodzieży, postanowiono dopuścić do udziału również pełnoletnich uczniów szkół średnich. Z napięciem czekamy na projekty młodych wynalazców! Z pełną wersją regulaminu zapoznać się można w zakładce "Regulamin". Zmianie uległy paragrafy drugi i dziewiąty.

Rozstrzygnięcie II edycji Konkursu!

Dnia 2 marca 2011 roku w siedzibie Kancelarii Prawno-Patentowej Jarzynka i Wspólnicy nastąpiło oficjalne rozstrzygnięcie drugiej edycji „Konkursu na Pomysł”. W Konkursie wzięło udział kilkudziesięciu studentów, z czego wielu nadesłało więcej niż jeden projekt. Zgłoszono pomysły z najróżniejszych dziedzin nauki. Pomimo, że znaczna ich część spełniała wymogi konieczne dla rejestracji...

Rejestracja w I etapie Konkursu zakończona!

30 czerwca minął termin rejestracji Uczestników do „Konkursu na pomysł”. Otrzymaliśmy wiele bardzo interesujących i innowacyjnych projektów. Obecnie Jury bada zgłoszenia pod względem spełnienia przesłanek wynalazku/wzoru użytkowego. Wkrótce zostaną przesłane do Uczestników informacje o zakwalifikowaniu do następnego etapu Konkursu bądź o odrzuceniu pracy, względnie prośba o dosłanie dodatkowych informacji celem...

Wywiad z laureatem I edycji

Jak dowiedział się Pan o „Konkursie na pomysł”? Z wydziałowej tablicy ogłoszeń. Co było inspiracją Pana pomysłu? Od dziecka interesowałem się techniką. Przejawiało się to pierwotnie w nieustannym rysowaniu rzeczy natury mechanicznej jak samochody czy też różnego typu urządzenia. Później przyszedł okres dojrzalszych rozważań twórczych odnośnie otaczających nas rzeczy codziennego...